Adriai kikötők 2020 fotópályázat kiírás

1. A pályázat nyitott minden amatőr és profi fotós részére.

2. A fotópályázat 2020. március 6-án indul, 2020. április 19-én éjfélkor zárul, eredményhirdetés 2020. április 24-én a Nr. 135. SzkipperTippekben.

3. Az alábbi három kategóriában lehet indulni:

3a. BORÍTÓFOTÓ. A fotó az Adriai kikötők 2020 borítóján fog szerepelni. A kép a szlovén, horvát vagy montenegrói Adrián készüljön, ábrázolhat parti helyszínt, horgonyzóhelyet vagy kikötőt, hajó(ka)t.  Személyeket felismerhető módon nem tartalmazhat. A kép felső harmada lehetőleg ne tartalmazzon részletdús hátteret, hogy ne zavarja a cím és alcím olvashatóságát. Formátuma és mérete: álló A/4 (min. 210×297 mm), 300 dpi felbontás. 

3b. FEJEZETKEZDŐ (A). A fotó az Adriai kikötők 2020 I., II. és III. fejezetkezdő dupla oldalain fog szerepelni. A kép a szlovén, horvát vagy montenegrói Adrián készüljön, ábrázolhat parti helyszínt, horgonyzóhelyet vagy kikötőt, hajó(ka)t. Személyeket felismerhető módon nem tartalmazhat. Formátuma és mérete: fekvő A/3 (min. 297×410 mm), 300 dpi felbontás. 

3c. FEJEZETKEZDŐ (B). A fotó az Adriai kikötők 2020 IV. Magyar emlékek az Adrián fejezet fejezetkezdő dupla oldalán fog szerepelni. A kép a szlovén, horvát vagy montenegrói Adrián készüljön, magyar épített emléket, vagy a magyar Tengermellék történetével kapcsolatos épületet, helyszínt ábrázoljon, vagy más olyan helyszínt, ami tartalmaz ilyet. Személyeket felismerhető módon nem tartalmazhat. Formátuma és mérete: fekvő A/3 (min. 297×410 mm), 300 dpi felbontás.

4. A képeket a Jachtnavigátor kiadó honlapján az erre a célra megnyitott galériában és a Facebook oldalán (sorszámmal, név nélkül) megjelentetem, és szavazásra bocsátom. A legtöbb szavazatot és Facebook like-ot kapott kép lesz a győztes, ezt fogom az Adriai kikötők 2020 kiadásában a legjelölt helyen (borító, fejezetkezdő oldalak) felhasználni, természetesen a fotós nevével.

5. A díjak: Borítófotó: 30,000 Ft értékű vásárlási utalvány, és tiszteletpéldány. Fejezetkezdő fotók: 10,000 Ft értékű vásárlási utalvány, és tiszteletpéldány. 

6. Csak olyan, saját készítésű színes képpel lehet pályázni, amely megfelel a kategóriában megjelölt képformátumnak, méretnek és felbontásnak. Egy szerző által egy kategóriában beküldhető pályamunkák max száma: 3 kép. Egy kép csak egyszer adható be. Sorozat, képpár nem adható be.

7. FELELŐSSÉG

7a. Pályázni csak olyan képpel lehet, amelyet a pályázó készített, amelynek szerzői jogával a pályázó rendelkezik, s amelyek nem sértik harmadik személy személyiséghez fűződő jogait. Amenniyben utólag kiderül, hogy ezt a feltételt a pályázó megsértette, nem a saját képével pályázott, nem rendelkezik a kép szerzői jogával, vagy másokat sért a képével, az ebből fakadó szerzői jogi kötelezettséget egyedül a pályázó vállalja magára, és ezzel a pályázatot kiíró Jachtnavigátor Bt.-t mentesíti a szerzői jog megsértéséből eredő mindennemű felelősség alól.

7b. A Kiadó a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget! A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett – a Szervező fenntartja!

7c. A pályázó fotók nem készülhet(nek) olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja(k) be, nem sérthetnek a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz, valamint személyiséghez kapcsolódó jogokat. 

8. A kép nem tartalmazhat személyeket felismerhető módon, szöveget, dátumot vagy vízjelet.

9. Amennyiben a pályázó pályaműve(i) nem felel(nek) meg a pályázati kiírásnak, a pályamű(vek) nem bocsájtható(k) publikus szavazásra.

10. A kép címe magyar helyesírás szerint legyen megadva. A kép címében nem lehet megadni a szerző nevét. A fájl neve bármi lehet, ezeket a publikus szavazásra átnevezem a pályázat sorszámára.

11. FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK. 

11a. Korrekció és manipiláció. A pályázaton a 7c. pont szerint manipulált képek nem indulhatnak, de nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása: a kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása (karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por). Engedélyezett a kép megvágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása egy képhez.

11b. Képfelbontás, formátum és méret. A pályázaton bármilyen jpg formátumú képpel lehet pályázni, amely kép eredeti fájlja az alábbi méretű: 

  • Borítófotó: álló A/4 méret (210x297mm), 300 dpi felbontás; a kép felső harmada ne legyen részletgazdag, hogy a könyv borítóján itt található cím olvashatóságát ne zavarja.
  • Fejezetkezdők: fekvő A/3 méret (297x410mm), 300 dpi felbontás; a kép jobb felső harmada ne legyen részletgazdag, hogy a fejezet borítóján itt található cím olvashatóságát ne zavarja.

11c. A pályázók képeit kidolgozott módon, de nézőkép méretben, max. 500 kb-os (max. 5 Mb, nagyobb képet az űrlap nem fogad el), jpg formátumú file-okban várom. A pályázónak azonban rendelkeznie kell a kép(ek) eredeti (de minimum A4 vagy A3, és minimum 300 dpi felbontású) nagyságú változatával, mert díjazás esetén a nyomdai kivitelezéshez erre szükség lesz.

12. Pályázni kizárólag online módon lehet az “Adriai kikötők 2020 fotópályázat” űrlapon. Itt kell a pályázatra jelentkezni a pályázó nevével, e-mail címével, telefonszámával, a pályázati kategória kiválasztásával, a kép címének és helyszínének megadásával, s itt lehet a pályaműve(ke)t feltölteni. Egy űrlapon egy képet lehet feltölteni.

13. A nevezési űrlapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a képeket ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával. A pályázó a nevezési lap kitöltését és a pályázati anyag feltöltését követően bejelöli az “Elfogadom a pályázati feltételeket” és az “Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” jelölőnégyzeteket, ezzel nyiltakozik arról, hogy megismerte és elfogadja a pályázati kiírást és az adatinak kezelésére vonatkozó információkat.

14. A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályamunkája a legtöbb szavazatot kapja a nyilvános szavazáson, ezzel az adott kategóriában megnyeri a pályázatot, a nyertes pályamunkáját a Jachtnavigátor Bt. részére felhasználásra átadja, hogy a Kiadó Adriai kikötők 2020 című könyvében a kategóriában meghatározott oldalon (borítón) felhasználja. A Kiadó köteles a kép szerzőjének nevét a könyv impresszum oldalán feltüntetni, a pályázat webes és Facebook oldalán közzé tenni. A pályázó vállalja, hogy a kategória szerinti pályadíjon felül más díjazásra, jogdíjra nem tart igényt.

15. A Kiadó vállalja, hogy a beérkezett pályamunkák eredetijét, valamint adatait biztonságos körülmények között saját adattárolóján tárolja, harmadik félnek a szerző írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja ki.