II. KÖTET ONLINE FÜGGELÉK

ONLINE FÜGGELÉK LETÖLTÉS (PDF, 26 Mb)

A Függelék kinyomtatható. Célszerű kétoldalasan nyomtatni és összespirálozni.

Tartalom:

Alkalmazott rövidítések
– A II. kötetben alkalmazott rövidítések listája ABC-sorrendben, magyar fordítással

Számítási sablonok:
– No. 9.: Észlelési redukció, Nap
– No. 10.: Észlelési redukció, Nap, Hold, bolygók, csillagok magassági helyzetvonal
– No.: 11.: Észlelési redukció, Hétcsillagos
– No.: 12.: Észlelési redukció, Csillagok & Polaris
– No. 13.: Ex-Meridián, Nap
– No. 14.: Észlelési redukció, műveleti diagram

Nautikai táblázatok (Norie’s Nautical Tables) (a táblázat-kivonatok oktatási és gyakorlási célra használhatók)
– Idő átváltása szögre (Conversion of Time to Arc)
– Átlagos fénytörés (Mean Refraction)
– A tengeri horizont távolsága (Distance of Sea Horizon), A tengeri horizont lehajlása (Dip of Sea Horizon), A Nap parallaxisa (Sun’S Parallax), A Nap félátmérője (Sun’s Semi-Diameter)
– A Hold horizontális parallaxisa és félátmérője (Moon’s Horizontal Parallax, Moon’s Semi-Diameter), a parti horizont lehajlása (Dip of Shore Horizont)
– A Nap összjavítási táblázata (Sun’s Total Correction)
– A csillagok összjavítási táblázata (Star’s Total Correction)
– A Hold összjavítási táblázata, a Hold alsó éle észlelése esetén (Moon’s Total Correction, Lower Limb)
– A Hold összjavítási táblázata, a Hold felső éle észlelése esetén (Moon’s Total Correction, Upper Limb)
– Valódi amplitúdó táblázat (True Amplitudes)
– Valódi amplitúdó táblázat, folytatás (True Amplitudes), amplitúdó javítás (Amplitude Corrections)

Nautikai táblázatok (The Nautical Almanac) (a táblázat-kivonatok oktatási és gyakorlási célra használhatók)
– Magasságjavítási táblázatok A3: 0-10°– Nap, csillagok, bolygók (Altitude Correction Tables – Sun, Stars, Planets)
– Magasságjavítási táblázatok A2: 10-90°– Nap, csillagok, bolygók (Altitude Correction Tables – Sun, Stars, Planets)
– Magasságjavítási táblázatok A4: kiegészítő javítások– Nap, csillagok, bolygók (Altitude Correction Tables – Additional Corrections)
– Magasságjavítási táblázatok 0-35°– Hold (Altitude Correction Tables 0-35° – Moon)
– Magasságjavítási táblázatok 35-90°– Hold (Altitude Correction Tables 35-90° – Moon)
– Navigációs csillagok listája, 2000 (Index to Selected Stars, 2000)
– Polaris táblázat 2000, LHA = 240-359° (Polaris [Pole Stare] Tables, 2000, LHA = 240-359°)
– Csillagászati naptár: 2000. június 23, 24, 25 – Aries, bolygók, csillagok (Daily Pages, 2000 JUNE 23, 24, 25, Aries, Planets, Stars)
– Csillagászati naptár: 2000. június 23, 24, 25 – Nap és Hold (Daily Pages, 2000 JUNE 23, 24, 25, Sun, Moon, Twillights…)
– Csillagászati naptár: 2000. október 3, 4, 5 – Aries, bolygók, csillagok (Daily Pages, 2000 OCTOBER 3, 4, 5, Aries, Planets, Stars)
– Csillagászati naptár: 2000. október 3, 4, 5 – Nap és Hold (Daily Pages, 2000 OCTOBER 3, 4, 5, Sun, Moon, Twillights…)
– Növekedések és javítások táblázata, 10–11 perc (Increments and Corrections, 10–11 m)
– Növekedések és javítások táblázata, 40–41 perc (Increments and Corrections, 40–41 m)
– Növekedések és javítások táblázata, 42–43 perc (Increments and Corrections, 42–43 m)
– Növekedések és javítások táblázata, 52–53 perc (Increments and Corrections, 52–53 m)
– Növekedések és javítások táblázata, 58–59 perc (Increments and Corrections, 58–59 m)

Energiaspektrum

VHF-csatorna kiosztás

Vészhelyzeti navigáció a nyílt tengeren (sajnos még nem kész, kérlek gyere vissza kicsit később)